Thích ảnh và thích viết được ít lâu, tôi có dịp biết, làm quen với Matca trong một buổi meeting nhỏ ở Hẻm cafe cùng các