Intel Optane: Thế hệ phần cứng mới giúp tăng tốc máy tính sắp sửa ra mắt (24/4)

Nếu trước đây chúng ta có những thanh DRAM, bộ nhớ lưu trữ tạm thời, là phần cứng hỗ trợ việc lưu dữ liệu tạm cho các phần mềm, game … khi máy tính còn đang chạy và sẽ tự động mất đi khi máy ngưng hoạt động, tốc độ cực cao nhưng có dungRead more