Thoughts

“Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau […]”

Trích ‘Nỗi Lòng Của Tên Tuyệt Vọng’ – Cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Không chắc rằng đã hay sẽ ai trong chúng ta trải qua cảm giác ‘tuyệt vọng cùng cực’ để rồi có được khoảnh khắc tha thứ cho cuộc đời và được cuộc đời tha thứ như cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hy vọng, thất vọng, tuyệt vọng và rồi tuyệt vọng cùng cực là cả một quá trình dài của nhiều cung bậc cảm xúc theo chiều hướng xấu dần đi. Nhưng ở tận cùng của nỗi đau buồn, người Nhạc sĩ ấy lại tìm được sự thanh thản, sự tha thứ và được tha thứ với chủ thể là cuộc đời. Hẳn, ở đó là một cung bậc cảm xúc thanh cao và bình thản mà khó ai có thể nắm bắt hết được nếu chưa phải, hay ở đây có thể hoán đổi bằng…

Navigate