Đoạn clip có tựa đề đơn giản này có sức truyền tải rất lớn, không chỉ nhờ phần nội dung công phu mà còn nhờ một giọng đọc, dẫn hết sức truyền cảm mà nhiều người vẫn hay ví là “Giọng của Chúa” (Voice of God) – Morgan Freeman.

Hẳn những ai đã từng xem phim có sự tham gia của Morgan Freeman (The Shawshank Redemption, Now You See Me …) hay có dịp xem những đoạn clip, phim tài liệu (Through the Wormhole, The Story of God with Morgan Freeman …) có sự góp mặt của ông đều không thể khỏi ấn tượng với chất giọng hết sức đặc trưng, ấm, truyền cảm mà nhiều khi làm ta phải “nổi cả da gà”.