Indie, hay Independent, là tên gọi để chỉ chung các tựa game được phát triển bởi các studio game độc lập, không có nguồn hỗ