Cũng giống như những cái tên Noel, Lụt, Xuân, Hạ … gắn liền với một thời điểm đáng nhớ, được các bố, mẹ chọn đặt cho